Choroba XXI wieku

image

Choroba XXI wieku

Cukrzyca jest to genetycznie uwarunkowany zespół zaburzeń przemiany węglowodanowej, spowodowany niedoborem insuliny. Choroba cechuje się podwyższeniem cukru we krwi i towarzyszącymi zaburzeniami przemiany tłuszczowo białkowej. Cukrzyca jest chorobą społeczną, gdyż występuje u ok. 0,9% ludności wiejskiej i 1,6% ludności miast. Dziedziczy się jako cecha recesywna. Czynnikami przyśpieszającymi rozwój choroby jest otyłość, zakażenia, zatrucia, urazy, ciąża, choroby trzustki, niektóre zaburzenia endokrynologiczne. Oprócz cukrzycy dziedzicznej występuje również cukrzyca niedziedziczna, czyli nabyta, która może być następstwem chirurgicznego usunięcia trzustki, zniszczenia trzustki przez nowotwór czy zapalenie trzustki. Przyczyna cukrzycy jest zupełny lub względny niedobór insuliny spowodowany niewydolnością komórek trzustki. Insulina reguluje przemianę węglowodanową, zwiększa transport glukozy przez błony komórkowe do wnętrza komórek wpływa także na metabolizm tłuszczy i aminokwasów. W rozwoju cukrzycy wyróżnia się cztery okresy stan przed cukrzycowy, cukrzycę przemijającą, utajona oraz cukrzycę jawną.

Artykuły

Przyjaciele

System reklamy Test