Demarkacja

image

Demarkacja

Demarkacja jest to forma eliminowania z organizmu ciał obcych lub obumarłej części narządu bądź tkanki. Wnikające do organizmu ciała obce wywołuje odczynowy proces zapalny tak zwane zapalenie demarkacyjne. Wytwarzająca się w przebiegu tego zapalenia ziarnina jest bogata w leukocyty, które rozpuszczają graniczną warstwę tkanki oddzielając tkankę martwą lub ciało obce od zdrowych tkanek. Oddzielona w ten sposób tkanka to martwiak. Jeżeli proces ten toczy się na powierzchni jakiegoś narządu martwa tkanka odpada, a ziarnina ulega zbliznowaceniu. Natomiast, jeżeli proces toczy się w głębi tkanek bliskich powierzchni ciała leukocyty rozpuszczają tkanki tak długo, aż nastąpi przebicie ogniska zapalnego na zewnątrz. Powstający w ten sposób kanał nazywa się przetoką. Przez przetokę ciało obce zostaje często usunięte na zewnątrz, a jama i przetoka wypełniają się ziarniną i następnie zarastają.

Artykuły

Przyjaciele

System reklamy Test