Medycyna wojskowa

image

Medycyna wojskowa

Medycyna wojskowa jest to dziedzina nauk medycznych zajmująca się problemami dotyczącymi zadań i działań wojskowej służby zdrowia w okresie pokoju i wojny. Dzieli się ona na szereg specjalności takich jak higiena wojskowa, epidemiologia wojskowa, interna polowa, chirurgia polowa, toksykologia wojskowa, oraz organizacja i taktyka służby zdrowia. Nauczaniem medycyny wojskowej zajmuje się Wojskowa Akademia medyczna oraz studia wojskowe we wszystkich akademiach. Podstawowymi wymogami są wymogi zdrowotne kandydatów do wszystkich rodzajów wojsk i służb, patofizjologia człowieka w warunkach służby wojskowej i walki, procesy adaptacyjne, wychowanie fizyczne oraz sport, zasady orzecznictwa wojskowo lekarskiego, zasady i metody medycznej ochrony wojsk w czasie pokoju oraz wojny, jednolita doktryna wojskowo medyczna, zagadnienia higieny i fizjologii pracy oraz ergonomii we wszystkich rodzajach wojsk i służb, lecznictwo ewakuacyjne zabezpieczenie wojsk na froncie zewnętrznym i na obszarze kraju.

Artykuły

Przyjaciele

System reklamy Test