Miażdżyca

image

Miażdżyca

Miażdżyca jest to choroba zwyrodnieniowa tętnic o różnej etiologii, prowadzi do zwężenia lub zamknięcia światła naczyń z następowymi objawami niedokrwienia lub martwicy w obrębie narządu zaopatrywanego przez tętnicę. W powstawaniu tej choroby odgrywają rolę następujące czynniki zaburzenia gospodarki tłuszczowej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia układu krzepnięcia krwi, palenie tytoniu, dieta wysokokaloryczna, mała aktywność fizyczna. Miażdżycę częściej rozpoznaje się po 40 roku życia jest ona główna przyczyna zgonów ludzi w wieku 65 lat. Istota choroby jest odkładanie się w wewnętrznej błonie cholesterolu oraz lipidów. Miażdżyca może dotyczyć wszystkich tętnic lub tylko niektórych. Zapobieganie rozwojowi i powstawaniu miażdżycy polega na właściwym odżywianiu dostosowanym do wieku, płci, charakteru pracy. Celem leczenia jest unormowanie zakłóconej gospodarki tłuszczowej przez stosowanie odpowiedniej diety i leków. Wśród zespołów klinicznych pochodzenia miażdżycy można wyodrębnić pięć głównych występujących oddzielnie lub jednocześnie: niedokrwienie miejsca sercowego, miażdżyca tętnic mózgowych, tętnicy głównej, tętnic nerkowych oraz miażdżyca tętnic kończyn dolnych.

Artykuły

Przyjaciele

System reklamy Test