Muszyca

image

Muszyca

Muszyca jest to choroba wywołana przez penetracje i wędrówkę larw muchówek(owadów). Z punktu widzenia klinicznego można podzielić muszycę na następujące grupy swoiste muszyce skórne, do których należą, muszyca powierzchniowa i muszyca typowa niewędrowana i wędrowna. Objawy oraz zmiany tej choroby mogą być takie: przebicie skóry, obrzęk czyrakowaty, czyraki, ból pulsujący, świąd, krwawienie, zapalenie spojówek lub woreczka łzowego. Silne uszkodzenia mogą być przyczyna zaniku nerwu wzrokowego. Larwy muchy mięsnej mogą stać się nawet przyczyną śmierci. Muchówki wywołujące te choroby występują głównie w Afryce, Ameryce Pd., na bliskim i dalekim wschodzie oraz rzadziej w Stanach i Europie. Zapobieganie chorobie polega na unikaniu chat tubylców i kontaktów z ziemią. Leczenie większości przypadków jest chirurgiczne. W przebiegu choroby występują zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu, ropomocz oraz krwiomocz. Leczenie polega na usunięciu larw za pomocą cystoskopii. Czasem występuje usunięcie samoistne.

Artykuły

Przyjaciele

System reklamy Test